Sàn Phi Tập Trung Pi

 • Giá bạn mua

  44 834VNĐ
 • Giá bạn bán

  44 795VNĐ

Pi Network Blockchain - Thuật toán đồng thuận
 • Mua bán nhỏ lẻ tại tiệm
  • 1 012 340 000 VNĐ
  • Pi
   (Tối thiểu 50 - Tối đa 100)
  • VNĐ
  • App Google Authy for Adroid or iOS
  • 18837.8 Pi
  • Pi
   (Tối thiểu 50 - Tối đa 100)
  • VNĐ
  • App Google Authy for Adroid or iOS
  Lưu ý:  Mời bạn giao dịch thử nghiệm với giá Pi Network chưa chính thức vì thế bạn không thể chuyển VND hay Pi cho chúng tôi, trạng thái đơn hàng sẽ bị hủy. Chúng tôi sẽ cho giao dịch chính thức sau khi Mainnet thành công. Xin cảm ơn!
   
 • Chợ cộng đồng Pi
  Danh sách mua
  • 1.

   朱 基 民 (Chu Kiệm Minh)

   1. Mua tối đa 1 000 Pi
   2. Mua tối thiểu 200 Pi

   Tỷ giá 50 000VNĐ

   Bán
  • 2.

   琅 勃 翁 (Lương Phương Uyên)

   1. Mua tối đa 500 Pi
   2. Mua tối thiểu 1 000 Pi

   Tỷ giá 49 000VNĐ

   Bán
  • 3.

   Quang Ngọc

   1. Mua tối đa 10 000 Pi
   2. Mua tối thiểu 1 000 Pi

   Tỷ giá 47 500VNĐ

   Bán
  • 4.

   金 土 周 (Kim Thiên Tú)

   1. Mua tối đa 1 000 Pi
   2. Mua tối thiểu 500 Pi

   Tỷ giá 44 000VNĐ

   Bán
  • 5.

   吕 昆 史 密 斯 (Lý Cường Thịnh)

   1. Mua tối đa 500 Pi
   2. Mua tối thiểu 100 Pi

   Tỷ giá 40 000VNĐ

   Bán
  Xem thêm danh sách mua Đăng ký mua
  Danh sách bán
  • 1.

   Dao thi tuyet mai

   1. Bán tối đa 100 Pi
   2. Bán tối thiểu 50 Pi

   Tỷ giá 490VNĐ

   Mua
  • 2.

   Pham Van Tung

   1. Bán tối đa 50 Pi
   2. Bán tối thiểu 10 Pi

   Tỷ giá 47 516VNĐ

   Mua
  • 3.

   曹 潭 台 (Cao Tấn Tài)

   1. Bán tối đa 100 Pi
   2. Bán tối thiểu 80 Pi

   Tỷ giá 48 000VNĐ

   Mua
  • 4.

   S. Robson Walton III

   1. Bán tối đa 1 000 Pi
   2. Bán tối thiểu 100 Pi

   Tỷ giá 49 000VNĐ

   Mua
  • 5.

   金 土 周 (Kim Thiên Tú)

   1. Bán tối đa 50 000 Pi
   2. Bán tối thiểu 1 000 Pi

   Tỷ giá 57 850VNĐ

   Mua
  • 6.

   Quang Ngọc

   1. Bán tối đa 100 Pi
   2. Bán tối thiểu 100 Pi

   Tỷ giá 100 000VNĐ

   Mua
  Xem thêm danh sách bán Đăng ký bán
  Lưu ý quan trọng: Pi Network là sản phẩm phần mềm Node vì thế chưa được gọi là tiền ảo, tiền tệ hay phương thức thanh toán dùng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ khác. Nhằm tránh rủi ro cho quý khách, chúng tôi không khuyến khích và không chịu trách nhiệm những lệnh giao dịch với sanpi ở lãnh thổ mà pháp luật tại đó chưa công nhận Bitcoin, Litecoin và các loại tiền ảo khác là tiền tệ hay phương thức thanh toán. Chúng tôi sẽ cho giao dịch chính thức sau khi Mainnet thành công!