Sàn Phi Tập Trung Pi

 • Giá bạn mua

  153 967VNĐ
 • Giá bạn bán

  153 827VNĐ

Đổi Fiat cho người Việt, khách nước ngoài sinh sống và du lịch tại Việt Nam!
 • Mua bán nhỏ lẻ tại tiệm
  • 1 582 910 000 VNĐ
  • Pi
   Tối thiểu 5 - Tối đa 100
  • VNĐ
  • App Google Authy for Adroid or iOS
  • 14540.8 Pi
  • Pi
   Tối thiểu 5 - Tối đa 100
  • VNĐ
  • App Google Authy for Adroid or iOS
  Lưu ý: Mời bạn giao dịch thử nghiệm với giá Pi Network chưa chính thức vì thế bạn không thể chuyển VND để mua Pi mà chỉ có thể chuyển Test-Pi để test Ví. Vì vậy, trạng thái đơn hàng sau đó sẽ bị hủy. Chúng tôi sẽ cho giao dịch Pi Blockchain chính thức sau khi Mainnet thành công. Xin cảm ơn!
   
 • Chợ cộng đồng P2P
  Danh sách mua
  • 1.

   吕 昆 史 密 斯 (Lý Cường Thịnh)

   1. Mua tối đa 2 000 Pi
   2. Mua tối thiểu 200 Pi

   Tỷ giá 25 675VNĐ

   Bán
  • 2.

   Quang Ngọc

   1. Mua tối đa 50 000 Pi
   2. Mua tối thiểu 1 000 Pi

   Tỷ giá 25 558VNĐ

   Bán
  • 3.

   Kim Tea Song

   1. Mua tối đa 100 Pi
   2. Mua tối thiểu 50 Pi

   Tỷ giá 25 433VNĐ

   Bán
  Xem thêm danh sách mua Đăng ký mua
  Danh sách bán
  • 1.

   Nguyễn Dương Khang

   1. Bán tối đa 500 Pi
   2. Bán tối thiểu 500 Pi

   Tỷ giá 24 055VNĐ

   Mua
  • 2.

   Vũ Trung Đức

   1. Bán tối đa 300 Pi
   2. Bán tối thiểu 300 Pi

   Tỷ giá 27 633VNĐ

   Mua
  Xem thêm danh sách bán Đăng ký bán
  Lưu ý quan trọng: Pi Network là sản phẩm phần mềm Node vì thế chưa được gọi là tiền ảo, tiền tệ hay phương thức thanh toán dùng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ khác. Nhằm tránh rủi ro cho quý khách, chúng tôi không khuyến khích và không chịu trách nhiệm những lệnh giao dịch với sanpi ở lãnh thổ mà pháp luật tại đó chưa công nhận Bitcoin, Litecoin và các loại tiền ảo khác là tiền tệ hay phương thức thanh toán. Chúng tôi sẽ cho giao dịch chính thức sau khi Mainnet thành công!